Articles Posted in the " Thư viện ảnh " Category

  • Động Ngườm Ngao – Cao Bằng

    Động Ngườm Ngao – bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Động Ngườm Ngao – hay con gọi Động Hổ theo tiếng địa phương – điểm du lịch quan trọng […]  • Ruộng bậc thang Mù Căng Chải

    Mù Cang Chải, đôi khi viết là Mù Căng Chải là một huyện miền tây tỉnh Yên Bái thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam , phía bắc giáp huyện Văn Bàn của tỉnh Lào […]