Động Ngườm Ngao – Cao Bằng

Động Ngườm Ngao – bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Động Ngườm Ngao – hay con gọi Động Hổ theo tiếng địa phương – điểm du lịch quan trọng tour du lịch Cao Bằng . Ảnh chụp chuyến khảo sát của công ty đến Cao Bằng tháng 7 năm 2013.

20130714_103733_zpsb8fc0da8

Cửa vào Đồng Ngườm Ngao

20130714_103915_zps778005da

20130714_111606_zpsab914682

20130714_112923_zps0a785569

20130714_113142_zpsb32c16b3

20130714_105305_zps534a5fd6

Động Ngườm Ngao Cao Bằng