Thuê xe ô tô 24 chỗ và 30 chỗ

Cước thuê xe ô tô county 24 – 30 chỗ

Thuê xe ô tô 24 – 30 chỗ đi sân bay:
Thời gian: 3 tiếng, Quá 3 tiếng, Cộng 100.000 / tiếng
Giá: 1.000.000

Thuê xe ô tô du lịch 24 chỗ và 30 chỗ đi nội thành:
Thời gian: 8H00 – 17H00,Truớc 8 gìơ và sau 17 giờ, 100.000 / Tiếng
Giá: 1.500.000 / ngày xe

Thuê xe ô tô cưới nội thành:
Thời gian: 4 tiếng, Thêm 1 tiếng cộng 100.000 VNĐ
Giá: 1.300.000

Giá xe ô tô cho thuê theo ngày
Giá ngày xe: 1850.000 / ngày xe
Giá Km: 8.500 / km

Giá thuê xe ô tô bao gồm:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh.